Casino Express får inte segla

Gamla färjan Casino Express får inte lämna hamnen i Vasa.

Det betyder att de finska miljömyndigheterna inte riktigt litar på de försäkringar som den nya ägaren givit om person- och frakttrafik utanför OECD-området. Det meddelar Radio Vega i Österbotten.
Miljöcentralen, som den finska myndighetern heter, hänvisar också till Finlands internationella skyldigheter och det faktum att Finland som EU-medlem förbundit sig till att arbeta emot olaglig skrotning av fartyg. Finlands miljöcentral utfärdade transportförbud mot C Express i juli eftersom man misstänkte att den nya ägaren Attar Construction skulle skrota fartyget.

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий